Konferencja plakatowa „Psychologia okiem młodego badacza”

Serdecznie zapraszamy na jednodniową konferencję plakatową „Psychologia okiem młodego badacza” organizowaną przez Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, która rozpocznie się o godz. 11:00 w dn.12.05.2023 w Warszawie w siedzibie Instytutu (ul. Jaracza 1).

Do aktywnego udziału w konferencji i przesyłania abstraktów swoich prac zapraszamy osoby ze stopniem magistra (asystenci i doktoranci) i doktora (adiunkci i osoby na stanowisku post-doc).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do nawiązywania kontaktów i wymiany informacji pomiędzy osobami będącymi na początkowych etapach kariery naukowej i przezwyciężenie hermetyzacji środowisk naukowych w psychologii. Umożliwi to zwiększenie przepływu idei i technik badawczych między uczestnikami i uczestniczkami, a także zawiązanie ewentualnych nowych zespołów badawczych. Forma konferencji (sesja plakatowa) pozwala na nawiązanie bezpośrednich kontaktów i stwarza mniej formalną atmosferę niż tradycyjne konferencje z wykładami i prezentacjami.

Nagrodą dla twórców najlepszego plakatu będzie, oprócz stosownego dyplomu, kupon o wartości 500zł uprawniający do skorzystania z wybranych kursów e-learningowych na platformie Udemy.

Po sesji posterowej odbędzie się bezpłatny warsztat dla uczestników. W trakcie warsztatu dowiemy się jak najlepiej zaprezentować swoje dane, co wpływa na przejrzystość przekazu oraz jak zadbać o szatę graficzną prezentowanego materiału.

Forma uczestnictwa:

CZYNNA: Plakat konferencyjny w języku polskim lub angielskim.

BIERNA: Udział bierny jest możliwy tylko w wersji online.

 

Zakres tematyczny konferencji:

Zapraszamy do zgłaszania prac z wszystkich obszarów psychologii.

 

Opłaty:

udział w konferencji jest bezpłatny

 

Skład Komitetu Naukowego:

 • Dr hab. Łukasz Gawęda (Prof. IP PAN) (przewodniczący)
 • Dr hab. Michał Bola
 • Dr hab. Wojciech Dragan (Prof. UJ)
 • Dr hab. Michał Harciarek (Prof. UG)
 • Dr hab. Klaudia Modlińska (Prof. IP PAN)
 • Dr hab. Łukasz Okruszek (Prof. IP PAN)
 • Dr Łukasz Bola
 • Dr Joachim Kowalski

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

 • Dr Justyna Sarzyńska-Wawer (przewodniczący)
 • Dr Małgorzata Draps
 • Dr Marzena Rusanowska

 

Organizator Konferencji:

Instytut Psychologii PAN. Warszawa, ul Jaracza 1, 00-378 Warszawa

Termin wysyłania abstraktów:  15 marca 2023

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.

Abstrakt powinien mieć maksymalnie 250 słów.

 

Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia abstraktu zostanie przekazana Państwu do 15.04.2023 roku.

TERMIN:  12 maja (piątek) godz. 11:00

 

PROGRAM:

11:00 Powitanie gości przez Dyrekcję Instytutu Psychologii PAN i Komitet Organizacyjny (15 minut)

11: 15 Sesja plakatowa część 1 (60 minut)

12:15 Przerwa kawowa (30 minut)

12:45 Sesja plakatowa część 2 (60 minut)

13:45 Przerwa obiadowa (75min)

15:00 Ogłoszenie przez Komitet Naukowy Konferencji wyników konkursu na najlepszy plakat (15 minut)

15:15 Szkolenie z technik prezentacji wyników (180 minut)

 

TBA

Prosimy o kontaktowanie się z nami poprzez adres email: konferencja.posterowa@psych.pan.pl

Organizator Konferencji:

Instytut Psychologii PAN.

Warszawa, ul Jaracza 1, 00-378 Warszawa

 

 

 

Sponsorzy:

Skip to content