Konferencja plakatowa „Psychologia w różnych ujęciach - prace badawcze młodszych pracowników naukowych”

Serdecznie zapraszamy na jednodniową konferencję plakatową „Psychologia w różnych ujęciach - prace badawcze młodszych pracowników naukowych” organizowaną przez Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, która rozpocznie się o godz. 12:00 w dn. 03.06.2022 w Warszawie w siedzibie Instytutu (ul. Jaracza 1).

Do aktywnego udziału w konferencji i przesyłania abstraktów swoich prac zapraszamy osoby ze stopniem magistra psychologii (asystenci i doktoranci). liczba miejsc jest ograniczona, więc w przypadku nadmiaru zgłoszeń Komitet Naukowy dokona selekcji przesłanych prac. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do nawiązywania kontaktów i wymiany informacji pomiędzy osobami będącymi na początkowych etapach kariery naukowej i przezwyciężenie hermetyzacji środowisk naukowych w psychologii. Umożliwi to zwiększenie przepływu idei i technik badawczych między uczestnikami i uczestniczkami, a także zawiązanie ewentualnych nowych zespołów badawczych. Forma konferencji (sesja plakatowa) pozwala na nawiązanie bezpośrednich kontaktów i stwarza mniej formalną atmosferę niż tradycyjne konferencje z wykładami i prezentacjami.

Planujemy konkurs z nagrodami na najlepszy poster/plakat. Jedną z nagród będzie voucher na badanie 200 osób ufundowany przez jednego ze sponsorów, spółkę Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. prowadzącą Panel Badawczy Ariadna (https://panelariadna.pl/).

 

Organizator Konferencji:

Instytut Psychologii PAN.

Warszawa, ul Jaracza 1, 00-378 Warszawa

 

Forma uczestnictwa:

Plakat konferencyjny w języku polskim lub angielskim

 

Uczestnicy:

Osoby ze stopniem magistra psychologii (asystenci i doktoranci) będące pierwszymi autorami prezentowanych plakatów konferencyjnych.

 

Zakres tematyczny konferencji:

Zapraszamy do zgłaszania prac z wszystkich obszarów psychologii.

 

Opłaty:

udział w konferencji jest bezpłatny

 

Skład Komitetu Naukowego

  • Prof. dr hab. Anna Kwiatkowska (Przewodnicząca)
  • Dr hab. Małgorzata Fajkowska, Prof. IPPAN
  • Dr hab. Łukasz Okruszek, Prof. IPPAN
  • Dr hab. Piotr Radkiewicz, Prof. IPPAN
  • Dr hab. Przemysław Tomalski, Prof. IPPAN
  • Dr Krzysztof Hanusz

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

  • Dr Rafał Stryjek (przewodniczący)
  • Dr hab. prof IP PAN Katarzyna Hamer–den Heyer
  • Dr Amadeusz Citlak
  • Mgr Izabela Szumska

Termin wysyłania abstraktów:  10 maj 2022

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.

Abstrakt powinien mieć maksymalnie 250 słów.

 

Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia abstraktu zostanie przekazana Państwu do 15.05.2022 roku.

TERMIN: 3 czerwca 2022  (piątek) godz. 12:00

PROGRAM:

12:00 Powitanie gości przez Dyrekcję Instytutu Psychologii PAN i komitet organizacyjny konferencji (15 minut)

12: 15 Sesja plakatowa część 1 (75 minut)

13:30 Przerwa kawowa (45 minut)

14:15 Sesja plakatowa część 2 (75 minut)

15:30 Przerwa kawowa (15 minut)

15:45 Ogłoszenie przez komitet naukowy konferencji wyników konkursu na najlepszy plakat (15 min)

16:00 Koniec części oficjalnej

mgr Paulina Bagrowska (Instytut Psychologii PAN), dr Renata Pionke-Ubych (Instytut Psychologii PAN), dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN (Instytut Psychologii PAN); Body image and paranoia-like thoughts. Serial mediation effect of negative emotions, self-esteem and rejection sensitivity.

mgr Agnieszka Chojak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny); Effectiveness of ACT-based Intervention in Compliance With the Model for Sustainable Mental Health: A Cluster Randomised Control Trial in a Group of Older Adults.

mgr Anna Chrzanowska (Instytut Psychologii PAN), prof. dr hab. Wojciech Pisula (Instytut Psychologii PAN), dr hab. Klaudia Modlińska, (Instytut Psychologii PAN), mgr Katarzyna Goncikowska (Instytut Psychologii PAN); Increased complexity of the environment (movable vs. stationary objects) as a source of novelty in the free exploration test

mgr Katarzyna Goncikowska (Instytut Psychologii PAN), dr hab. Klaudia Modlinska (Instytut Psychologii PAN), mgr Dominika Adamczyk (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Dominika Maison (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski), mgr Umut Can Altuntaş (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Wojciech Pisula (Instytut Psychologii PAN); Influence of varied information about the insect content on the acceptance of foods containing insects

mgr Sylwia Jankowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Funkcje dialogów wewnętrznych i ich rola w związku między cechami osobowości i sposobami kształtowania się tożsamości w okresie adolescencji.

mgr Dominika Jurgiel (Instytut Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMK), prof. UAM dr hab. Monika Obrębska (Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); Wybrane zmienne psychologiczne a struktura postaw środowiskowych

mgr Michał Kędra (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. dr hab. Mariola Łaguna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Pozytywna orientacja i pozytywny afekt w procesie treningowym biegaczy amatorów

mgr Zuzanna Laudańska (Instytut Psychologii PAN), dr David López Pérez, lic. Agata Kozioł, mgr Alicja Radkowska, mgr Karolina Babis, mgr Anna Malinowska-Korczak & dr hab. Przemysław Tomalski; Longitudinal changes in infants’ spontaneous rhythmic arm movements during rattle-shaking play with mothers

mgr Zuzanna Molenda (Instytut Psychologii PAN), Ricky Green, PhD, (School of Psychology, University of Kent); Marta Marchlewska, PhD, (Instytut Psychologii PAN), Aleksandra Cichocka, PhD, (School of Psychology, University of Kent); Karen M. Douglas, Professor, (School of Psychology, University of Kent); Dysregulacja emocji a wiara w teorie spiskowe

mgr Katarzyna Obarska (Instytut Psychologii PAN); mgr Karol Szymczak, (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) dr hab. Mateusz Gola, prof IP PAN, (Instytut Psychologii PAN, Swartz Center for Computational Neurosciences, Institute for Neural Computation, University of California, San Diego); Stosowanie substancji psychoaktywnych w celach seksualnych: rozpowszechnienie, charakterystyka i związek z zaburzeniem o charakterze kompulsywnych zachowań seksualnych oraz uzależnieniem od substancji

mgr Sara Peplinska (PAN); Prężność, optymizm poznawczy i zachowania magiczne, a odczuwalny poziom stresu i częstotliwość występowania PTSD u osób zakażonych wirusem HIV

mgr Justyna Piwińska (Instytut Psychologii PAN), dr hab. n. med. Łukasz Gawęda, Prof. IP PAN (Instytut Psychologii PAN), dr Renata Pionke-Ubych (Instytut Psychologii PAN), mgr Paulina Bagrowska (Instytut Psychologii PAN); Mechanizmy paranoi: znaczenie warunkowania strachu interpersonalnego w kontekście wykluczenia społecznego, konsumpcji marihuany oraz predyspozycji genetycznych. Badanie w wirtualnej rzeczywistości.

mgr Jakub Romaneczko (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Kształtowanie się troski o siebie (self-compassion) na przestrzeni dorosłego życia – badania poprzeczne trzech okresów rozwojowych

mgr Sebastian B. Skalski (Instytut Psychologii PAN), Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt); Związek negatywnej oceny sytuacji i dobrostanu psychicznego wśród uchodźców w Niemczech: efekt szeregowej mediacji z wykorzystaniem religijnego radzenia sobie i poczucia koherencji

mgr Jakub Słupczewski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych – Academia Rerum Socialium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Katarzyna Mańkowska (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych – Academia Rerum Socialium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. prof. UMK Jacek Matulewski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Małgorzata Gut (Instytut Psychologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); Profil intelektualny i umiejętności numeryczne dzieci z dyskalkulią i prawidłowo rozwijających się.

mgr Mateusz Strzałkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); „Więc chodź, pomaluj mój świat!” - Akceptacja „pastelozy” wśród specjalistów i nie-specjalistów oraz jej związek z kapitałem kulturowym.

mgr Dagmara Szczepańska (Instytut Psychologii, PAN; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), Dr Marta Rogoza, (Instytut Psychologii PAN); Dr Marta Marchlewska (Instytut Psychologii PAN); The Dark Side of Political Participation

mgr Izabela Szumska (Instytut Psychologii, PAN), mgr Dorota Stelmaszyńska (Instytut Psychologii, PAN), mgr Klara Urbańska (AEH) & dr hab. Rob H.J. Van der Lubbe (University of Twente, UAM, Poznań). The Influence of Attentional Priming in Metacontrast Masking Tasks with Verbal Responses.

mgr Patrycja Uram (Instytut Psychologii PAN), prof. Anna Kwiatkowska (Instytut Psychologii PAN); Wartości a postawy pro - środowiskowe- pośrednicząca rola materializmu.

mgr Beata Urbańska (Instytut Psychologii PAN), prof. Piotr Radkiewicz (Instytut Psychologii PAN); Dążenie do wolności osobistej, a troska o środowisko i zachowania proekologiczne. Moderacyjna rola identyfikacji z całą ludzkością.

mgr Anna Zarazińska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), dr hab. Marcin Zajenkowski (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Peter Jonason (Uniwersytet Padewski/University of Padova); Jak ogień i woda: przekonania konspiracyjne w perspektywie różnic indywidualnych

mgr Marta Żegleń (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Katarzyna Lubiewska (Uniwersytet Warszawski), dr Karolina Głogowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Yanina Kashuba (Uniwersytet Warszawski); An exploration of young adults’ intensive parenting experiences in Poland and Belarus

 

 

I miejsce

mgr Zuzanna Laudańska (Instytut Psychologii PAN), dr David López Pérez, lic. Agata Kozioł, mgr Alicja Radkowska, mgr Karolina Babis, mgr Anna Malinowska-Korczak & dr hab. Przemysław Tomalski; Longitudinal changes in infants’ spontaneous rhythmic arm movements during rattle-shaking play with mothers

II miejsce

mgr Izabela Szumska (Instytut Psychologii, PAN), mgr Dorota Stelmaszyńska (Instytut Psychologii, PAN), mgr Klara Urbańska (AEH) & dr hab. Rob H.J. Van der Lubbe (University of Twente, UAM, Poznań). The Influence of Attentional Priming in Metacontrast Masking Tasks with Verbal Responses  

III miejsce  ex aequo

mgr Mateusz Strzałkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); „Więc chodź, pomaluj mój świat!” - Akceptacja „pastelozy” wśród specjalistów i nie-specjalistów oraz jej związek z kapitałem kulturowym oraz 

mgr Paulina Bagrowska (Instytut Psychologii PAN), dr Renata Pionke-Ubych (Instytut Psychologii PAN), dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN (Instytut Psychologii PAN); Body image and paranoia-like thoughts. Serial mediation effect of negative emotions, self-esteem and rejection sensitivity.

Wyróżnienie

mgr Michał Kędra (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. dr hab. Mariola Łaguna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Pozytywna orientacja i pozytywny afekt w procesie treningowym biegaczy amatorów oraz

mgr Beata Urbańska (Instytut Psychologii PAN), prof. Piotr Radkiewicz (Instytut Psychologii PAN); Dążenie do wolności osobistej, a troska o środowisko i zachowania proekologiczne. Moderacyjna rola identyfikacji z całą ludzkością.

Prosimy o kontaktowanie się z nami poprzez adres email: konferencja.posterowa@psych.pan.pl

Organizator Konferencji:

Instytut Psychologii PAN.

Warszawa, ul Jaracza 1, 00-378 Warszawa

 

 

 

Sponsorzy:

Skip to content