dr Marta Marchlewska


Zainteresowania naukowe

  • psychologia polityczna i społeczna (przyczyny i skutki pokładania wiary w teorie spiskowe; populizm; poparcie dla demokracji; zbiorowe działanie; partycypacja obywatelska);
  • psychologia osobowości (przyczyny i skutki narcyzmu indywidualnego oraz narcystycznej identyfikacji z grupą własną);
  • wyznaczniki i konsekwencje efektywnej regulacji emocji;
  • psychologia zachowań konsumenckich

Publikacje

Artykuły naukowe
Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (in press). In Search of an Imaginary Enemy: Catholic Collective Narcissism and the Endorsement of Gender Conspiracy Beliefs. The Journal of Social Psychology.

Marchlewska, M., Castellanos, K., Lewczuk, K., Kofta, M., & Cichocka, A. (in press). My Way or the Highway: High Narcissism and Low Self-esteem Predict Decreased Support for Democracy. British Journal of Social Psychology.

Marchlewska, M., Czarnecka, M., Molenda, Z., Lewczuk, K., Krysztofiak, M., Glica, A., Kobylińska, D. (in press). Trzecioosobowe wizualizacje własnej przeszłości: o uwydatnianiu pozytywnych wspomnień z pamięci autobiograficznej. Czasopismo Psychologiczne.

Maison, D., Marchlewska, M., Syarifah, D., Zein, R., & Purba, H. (in press) Religiously Permissible Consumption: The Influence of the Halal Label on Product Perceptions depending on the Centrality of Religiosity. Journal of Islamic Marketing.

Maison, D., Marchlewska, M., Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Łozowski, F. (2019) .You don’t have to be rich to save money: On the relationship between objective versus subjective financial situation and having savings. PLoS ONE 14: e0214396. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214396

Marchlewska, M., Łozowski, F., Cichocka, A. (2019). Wiara w spiskujący gender. Charakterystyka zjawiska i jego podłoże psychologiczne. W: A. Stefaniak, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce 2: Oblicza przemocy międzygrupowej. Warszawa: Liberi Libri.

Soral, W., Cichocka, A., Bilewicz, M., Marchlewska, M. (2019). Collective conspiracy mentality: the case of Poland. [W:] J. Uscinski (red.) Conspiracy theories and the people who believe them. Oxford: Oxford University Press.

Marchlewska, M., Cichocka, A., Panayiotou, O., Castellanos, K., & Batayneh, J. (2018). Populism as identity politics: Perceived ingroup disadvantage, collective narcissism and support for populism. Social Psychological And Personality Science.

Lewczuk, K., Kobylińska, D., Marchlewska, M., Krysztofiak, M., Glica, A., & Moiseeva, V. (2018). Adult Attachment and Health Symptoms: The Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties. Current Psychology.

Kobylińska, D., Lewczuk, K., Marchlewska, M., & Pietraszek, A. (2018). For body and mind: practicing yoga and emotion regulation. Social Psychological Bulletin.

Marchlewska, M., Cichocka, A., & Kossowska, M. (2018). Addicted to answers: Need for cognitive closure and the endorsement of conspiracy beliefs. European Journal of Social Psychology. doi: 10.1002/ejsp.2308

Maison, D., Marchlewska, M., Syarifah, D., Zein, R., & Purba, H. (2018) Explicit Versus Implicit “Halal” Information: Influence of the Halal Label and the Country-of-Origin Information on Product Perceptions in Indonesia. Front. Psychol. 9:382. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00382

Cichocka, A., Golec de Zavala, A., Marchlewska, M., Bilewicz, M., Jaworska, M., & Olechowski, M. (2018). Personal control decreases narcissistic but increases non-narcissistic in-group positivity. Journal of Personality.

Marchlewska, M., & Cichocka, A. (2017). An autobiographical gateway: Narcissists avoid first-person visual perspective while retrieving self-threatening memories. Journal of Experimental Social Psychology, 68, 157-161. doi: 10.1016/j.jesp.2016.06.003.

Kobylińska, D., & Marchlewska, M. (2017). Orientacja na działanie a regulacja emocji. Psychologia, Etologia, Genetyka.

Marchlewska, M., Czerniawska, E. & Oleksiak, K. (2016). Sniffing the mood for cooperation: Personality and odor induced affective states effects. Polish Psychological Bulletin.

Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., & Winiewski, M. (2015). When authoritarians confront prejudice. Differential effects of SDO and RWA on support for hate speech prohibition. Political Psychology.

Cichocka, A., Marchlewska, M., & Golec de Zavala, A. (2015). Does self-love or self-hate predict conspiracy beliefs? Narcissism, self-esteem and the endorsement of conspiracy theories. Social Psychological And Personality Science.

Cichocka, A., Marchlewska, M., Golec de Zavala, A., & Olechowski, M. (2015). „They will not control us”: In-group positivity and belief in intergroup conspiracies. British Journal Of Psychology.

Monografie i podręczniki
Bilewicz, M., Marchlewska, M., Soral, W., & Winiewski, M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych. [Hate speech. Research report]. Warszawa: Fundacja Stefana Batorego.

Rozdziały w monografii/podręczniku
Cichocka, A., Golec de Zavala, A., Marchlewska, M., & Olechowski, M. (2015) Grandiose delusions: Collective Narcissism, Secure In-group Identification and Belief in Conspiracies. In M. Bilewicz, A. Cichocka, & W. Soral (Eds.), The Psychology of Conspiracy.

Soral, W., Marchlewska, M. (2015). Nierówności dochodowe jako źródło uprzedzeń. W: A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 227-252). Warszawa: Liberi Libri.

Publikacje popularno-naukowe
Narcyzm i Wybory polityczne
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/zdrowie/narcyzm-i-niska-samoocena-a-poparcie-demokracji/erjc3b9
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32220%2Cbadanie-osoby-narcystyczne-mniej-sklonne-do-popierania-demokracji.html

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6464347/Narcissists-dont-support-democracy-believe-dictators-military-rule-best-society.html?fbclid=IwAR06OHQB_a1IwxEkU8tSMJDw10PMy-jf65Iz_l7YxRQQw3JJufZLKeZ0GuU

Research Investigates the Psychology of Populism

https://psmag.com/news/how-collective-narcissism-helps-explain-trump
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-12/uok-nll120518.php
https://phys.org/news/2018-12-narcissists-democracy.html

Dlaczego wierzymy w teorie spiskowe?

Study: The personal need to eliminate uncertainty predicts belief in conspiracy theories

The internal urge to eliminate uncertainty favors conspiracy theories

Badania na temat mowy nienawiści
http://niezniknelo.pl/OK2/debaty/mowa-nienawisci-w-raporcie-fundacji-batorego/index.html
http://wyborcza.pl/1,75398,16138863,Polska_mowa_nienawisci__Najlatwiej_akceptujemy_obrazanie.html

Polak jako odpowiedzialny konsument? Badania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu [CSR].
https://echodnia.eu/polak-uwaza-siebie-za-odpowiedzialnego-konsumenta-ale-sasiada-juz-nie/ar/12654602
http://nienieodpowiedzialni.pl/polscy-konsumenci-odpowiedzialni-ale-nieczuli-na-etyczne-powinnosci-firm/

Członkostwo i funkcje w stowarzyszeniach i czasopismach naukowych

Recenzentka AD HOC:
Current Psychology
European Journal of Social Psychology
Groups Processes & Intergroup Relations
International Marketing Review
Journal of Applied Social Psychology
Journal of Experimental Social Psychology
Journal of Social and Political Psychology
Personality and Individual Differences
Personality and Social Psychology Bulletin
Political Psychology
Political Studies Review
Social Psychological Bulletin
Social Psychological and Personality Science

Współpraca naukowa:
– Political Psychology Lab, University of Kent;
– Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski;
– Faculty of Psychology, Airlangga University

Grant badawczy (European Association of Social Psychology) – University of Kent, Anglia
Grant szkoleniowy (Instytut Studiów Społecznych) – szkoła letnia analizy danych: ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research, Ann Arbor, Stany Zjednoczone
Grant PRELUDIUM 8 (Narodowe Centrum Nauki)
Grant na realizację badań doktorskich zagranicą, ETIUDA 4 (Narodowe Centrum Nauki), kwota: 71 481 PLN.
Stypendium START (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) 2017/2018.
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017.
Stypendium dla najlepszych doktorantów 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
Stypendium z dotacji podmiotowej 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

 

Skip to content