Zarządzenie dyrektora IP PAN w sprawie działań zapobiegawczych w związku z wirusem COVID-19