Zamówienia publiczne IP PAN

Dyrekcja Instytutu Psychologii PAN

ogłasza zapytanie ofertowe

dotyczące dostarczenia oprogramowania IBM SPSS Campus Standard oraz AMOS

wymagania:

  1. wersje oprogramowania dostępne dla PC i MAC
  2. nielimitowany dostęp do oprogramowania na komputerach instytutowych
  3. możliwość instalacji i używania oprogramowania przez zarejestrowanych pracowników i doktorantów na komputerach przenośnych i domowych
  4. warianty cenowe na 1 rok i 2 lata
  5. licencja od października 2020

oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@psych.pan.pl