Wystąpienie prof. dr hab. Wojciecha Pisuli (IP PAN)