Wystąpienie prof. dr hab. Anny Kwiatkowskiej (IP PAN)