Wydarzenie rozpoczynające projekt VAPE – Virtual Air Pollution Experience