Współautorska publikacja dr Marty Marchlewskiej w czasopiśmie Current Psychology