Współautorska publikacja dr Marty Marchlewskiej w czasopiśmie Archives of Sexual Behavior