Współautorska publikacja Dr hab. Łukasz Gawęda, Prof. IP PAN, w Psychological Medicine