Współautorska publikacja Dr hab. Łukasz Gawęda, Prof. IP PAN, w Early Intervention in Psychiatry