VR Lab w Instytucie Psychologii PAN​w Warszawie poszukuje praktykanta lub praktykantki.