Egzamin z podstaw psychologii

Kandydaci nie posiadający tytułu magistra psychologii w czasie rozmowy rekrutacyjnej zdają egzamin z podstaw psychologii.

Literatura obowiązkowa do egzaminu z podstaw psychologii dla kandydatów na Studia doktoranckie IP PAN niebędących magistrami psychologii:

 1. Rozdziały z podręcznika „Psychologia. Podręcznik akademicki” (2000). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (redakcja naukowa: J. Strelau):
  – Ryszard Stachowski „Historia psychologii: Od Wundta do czasów najnowszych” (s. 26-66),
  – Wiesław Łukaszewski „Psychologiczne koncepcje człowieka” (s. 67-92),
  – Jerzy Brzeziński „Poznanie naukowe – poznanie psychologiczne” (s. 335-354),
  – Jerzy Brzeziński „Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny” (s. 355-387),
  – Jerzy Brzeziński, Elżbieta Hornowska „Podstawowe metody badawcze – teoria i praktyka testowania” (s. 390-435),
  – Elżbieta Hornowska i in. „Podstawowe metody badawcze” (s. 438-522),
  – Jerzy Brzeziński „Problemy etyczne badań naukowych i diagnostycznych” (s. 524-537).
 2. Eliot Aronson (2000-12) „Człowiek istota społeczna” Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.