Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej