Rada Naukowa kadencja 2019-2022

Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN


Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

dr hab. Joanna Mizielińska, prof. IP PAN


Sekretarz Rady Naukowej

mgr Maciej Skorko


Lista członków RN IP PAN:
 • dr hab. Robert Balas
 • prof. dr hab. Dariusz Doliński, członek korespodent PAN
 • dr hab. Wojciech Dragan
 • dr hab. Małgorzata Fajkowska, prof. IP PAN
 • dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN
 • dr hab. Mateusz Gola, prof. IP PAN
 • prof. dr hab. Krzysztof Kaniasty, prof. IP PAN
 • mgr Małgorzata Reiter – przedstawiciel doktorantów
 • prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossut
 • prof. dr hab. Anna Kwiatkowska
 • prof. dr hab. Wojciech Łukowski
 • dr Klaudia Modlińska
 • prof. dr hab. Wojciech Pisula
 • dr hab. Piotr Radkiewicz, prof. IP PAN
 • prof. dr hab. Janusz Reykowski
 • prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska
 • dr hab. Piotr Szarota, prof. IP PAN
 • dr hab. Przemysław Tomalski, prof. IP PAN
Komisja ds. doktorskich:

Przewodniczący:
dr hab. Piotr Szarota, prof. IP PAN
Z-ca przewodniczącego:
dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN
Członkowie:
prof. dr hab. Anna Kwiatkowska
prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski
prof. dr hab. Janusz Reykowski

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN
Zatwierdzenie trybu postępowań habilitacyjnych
Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego