Rada Naukowa kadencja 2019-2022

Przewodnicząca Rady Naukowej

prof. dr hab. Urszula Jakubowska


Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej

dr hab. Joanna Mizielińska, prof. IP PAN


Sekretarz Rady Naukowej

mgr Maciej Skorko


Lista członków RN IP PAN:
 • dr hab. Robert Balas
 • prof. dr hab. Dariusz Doliński, członek korespodent PAN
 • dr hab. Wojciech Dragan
 • dr hab. Małgorzata Fajkowska, prof. IP PAN
 • dr hab. Mateusz Gola, prof. IP PAN
 • prof. dr hab. Krzysztof Kaniasty, prof. IP PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Karyłowski, prof. IP PAN
 • mgr Marta Koch-Kozioł – przedstawiciel doktorantów
 • prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossut
 • prof. dr hab. Anna Kwiatkowska
 • prof. dr hab. Wojciech Łukowski
 • dr Klaudia Modlińska
 • dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN
 • prof. dr hab. Wojciech Pisula
 • dr hab. Piotr Radkiewicz, prof. IP PAN
 • prof. dr hab. Janusz Reykowski
 • prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska
 • dr hab. Piotr Szarota, prof. IP PAN
Komisja ds. doktorskich:

Przewodniczący:
dr hab. Piotr Szarota, prof. IP PAN
Z-ca przewodniczącego:
dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN
Członkowie:
prof. dr hab. Anna Kwiatkowska
prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski
prof. dr hab. Janusz Reykowski

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN