Publikacja książkowa Profesora Piotr Radkiewicza pt. „Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm”.