Publiczna obrona pracy doktorskiej – mgr Ewa Domaradzka-Woropińska