Przewody habilitacyjne:

dr Kamila Wojdyło
stopień doktora habilitowanego nadano uchwałą RN z dnia 27.10.2017r.
Wniosek Autoreferat
Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3
Skład Komisji Uchwała Rady Naukowej
dr Mateusz Gola
stopień doktora habilitowanego nadano uchwałą RN z dnia 30.06.2017r.
Wniosek Autoreferat
Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3
Skład komisji Uchwała Rady Naukowej
dr Rafał Stryjek
Wniosek Autoreferat
Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3
Skład Komisji Habilitacyjnej Harmonogram Prac Uchwała Rady Naukowej
dr Robert Balas
stopień doktora habilitowanego nadano uchwałą RN z dnia 13.11.2015r.
Wniosek Autoreferat
Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3
Skład Komisji Habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej z dn. 13.11.2015r.
dr Agnieszka Wilczyńska:
Wniosek Autoreferat
Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3
Skład komisji Harmonorgam Uchwała RN z dnia 8 maja 2015r. Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
dr Małgorzata Fajkowska:
stopień doktora habilitowanego nadano uchwałą RN z dnia 11.04.2014r.
Wniosek Autoreferat Komisja habilitacyjna w przewodzie dr M. Fajkowskiej
Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3
Uchwała Rady Naukowej IP PAN Wyciąg z protokołu RN