Prof. Łukasz Okruszek, prof. Łukasz Gawęda, dr Marta Marchlewska oraz dr Tadeusz Kononowicz laureatami najnowszej edycji konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki