Prof. Łukasz Gawęda zdobywa grant w konkursie NCN SONATA BIS