Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej

Opis badań prowadzonych w Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej IP PAN.


Zespół Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnych kierowanej przez dr hab. Łukasza Gawędę, Prof. IP PAN, zajmuje się badaniem mechanizmów zaburzeń psychicznych wykorzystując metody obserwacyjne, jak również eksperymentalne. W szczególności zespół koncentruje się na pogłębianiu wiedzy w zakresie mechanizmów kształtujących ryzyko rozwoju psychoz w kontekście interakcji niekorzystnych wydarzeń życiowych, osobowości oraz procesów poznawczych (we współpracy z ośrodkiem w Krakowie, Prof. Andrzej Cechnicki oraz Wrocławiu, Prof. Dorota Frydecka, projekt OPUS „Interakcja pomiędzy traumą, osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego rozwoju psychozy w populacji osób w wieku 18 - 35 lat. Badanie prospektywne„). Prowadzimy również badania dotyczące anomalii self i ich mechanizmów we współpracy z II Kliniką Psychiatryczną, WUM (mgr Joanna Kielan, mgr Renata Pionke) oraz Orygen Youth Center w Melbourne (Prof. Barnaby Nelson).

Badamy również mechanizmy związane ze specyficznymi objawami psychotycznymi – urojeniami i halucynacjami (we współpracy z ośrodkiem w Hamburgu, Prof. Steffen Moritz).

W najnowszym projekcie dr hab. Łukasz Gawęda uzupełni skład osobowy naszej pracowni o nowych naukowców, którzy realizować będą projekt dotyczący mechanizmów paranoi. Badanie wykorzystywać będzie nowe technologie (Virtual Reality oraz Experience Sampling Method) i genetykę, aby poznać czynniki wpływające na pojawianie się myśli paranoicznych u ludzi.

Zapraszamy studentów studiów psychologicznych (3-5 rok), jak również doktorantów do współpracy!

Profil RG: https://www.researchgate.net/profile/ukasz_Gaweda

Realizowane obecnie projekty naukowe:

Finansowane z Narodowego Centrum Nauki:

Sonata Bis (kierownik dr hab. Łukasz Gawęda, 2020-2025, Kwota finansowanie: 2 688 738 zł , tytuł: „Mechanizmy paranoi: znaczenie warunkowania strachu interpersonalnego w kontekście wykluczenia społecznego, konsumpcji marihuany oraz predyspozycji genetycznych. Badanie w wirtualnej rzeczywistości”.

OPUS (kierownik dr hab. Łukasz Gawęda, 2017-2020, kwota finansowania: 970 975 zł, tytuł: „Interakcja pomiędzy traumą, osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego rozwoju psychozy w populacji osób w wieku 18 - 35 lat. Badanie prospektywne”.

PRELUDIUM (kierownik: mgr Renata Pionke, II Klinika Psychiatryczna, opiekun: dr hab. Łukasz Gawęda)

SONATINA (kierownik: dr Joachim Kowalski, 2020-2023, kwota finansowania: 685 452zł), tytuł: "Rola nastawień percepcyjnych, przekonań metapoznawczych i funkcji uwagowych w powstawaniu i utrzymywaniu się halucynacji słuchowych u osób chorujących na schizofrenię".


Inne:

Neuropoznawcze korelaty anomalii self w schizofrenii (kierownik: dr hab. Łukasz Gawęda, wykonawca: mgr Joanna Kielan (doktorantka, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Charakterystyka deficytów monitorowania źródła w schizofrenii (dr hab. Łukasz Gawęda, mgr Martyna Krężołek, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Rachid Ghiech, Orygen, Melbourne, Australia).

Ograniczenia modeli predykcyjnych w psychopatologii (dr hab. Łukasz Gawęda, Prof. Barnaby Nelson, Orygen, Melbourne, Australia, dr Sinan Guloksuz, Maastricht, Holandia).

Nowe metody oceny zniekształceń w schizofrenii (box task) (mgr Jakob Scheunemann, Hamburg Uni, Prof. Lena Jelinek, Hamburg Uni, dr hab. Łukasz Gawęda, Prof. Steffen Moritz, Hamburg Uni)