dr Justyna Świdrak

dr Justyna Świdrak

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Stanowisko: adiunkt, wykonawczyni w grancie Idealab

Zainteresowania naukowe
  • dotyk interpersonalny,
  • ucieleśnienie i jego konsekwencje,
  • immersyjna rzeczywistość wirtualna,
  • interakcja ludzi i robotów,
  • zachowania proekologiczne,
  • eksperymentalna psychologia społeczna i międzykulturowa.
PUBLIKACJE

Artykuły naukowe

Swidrak, J., Pochwatko, G., Navarro, X., Oseka, L., Dolinski, D. (2020). The joint influence of social status and personal attitudes in a contact and open versus a noncontact and homophobic culture on the virtual Midas touch. Virtual Reality, 1-15.

Swidrak, J., Pochwatko, G., Dolinski, D. (2019). Being touched by a virtual human. Relationships between heart rate, gender, social status, and compliance. Conference paper at the ACM Intelligent Virtual Agents Conference, Paris, 2019.

Swidrak, J., Pochwatko, G., Navarro, X., Oseka, L., Dolinski, D. (under review). Influence of Virtual Touch, Homophobia, and Social Status on Economic Decisions among Polish and Catalan Men. Virtual Reality

Krys, K., Swidrak, J., Kwiatkowska, A., Kosakowska-Berezecka, N., & Vedøy, G. (2018). The role of organizational and spouse support in solving work-life conflict among migrants. International Journal of Stress Management, 25(S1), 1-6.

Różańska-Walczuk, M., Pochwatko, G., Świdrak, J., Możaryn, J., Kukiełka, K. (2016). Wybrane predyktory postawy wobec robotów społecznych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, 195, 15—24.

Pochwatko, G., Giger, J-C., Rozanska-Walczuk, M., Swidrak, J., Kukiełka, K., Mozaryn, J., Piçarra, N. (2015). Polish version of the Negative Attitude toward Robots Scale (NARS-PL), Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 9, 65-72.

Rozdziały w monografii/podręczniku

Kosakowska-Berezecka, N., Żadkowska, M., Gjerstadt, B., Swidrak, J., Kwiatkowska, A., Odden, G., Ryndyk, O., Krys, K., Vedoy, G. (2017). Changing country, changing gender roles—migration and transformation of gender roles within the family—a case of Polish migrants in Norway, in: Parenting From Afar: The Reconfiguration of the Family Across Distance, New York, Oxford University Press USA.

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

Kierownik projektu:
2015 – 2017 NCN nr 2014/15/N/HS6/04135
„Analiza mechanizmu działania efektu dotyku Midasa u mężczyzn. Badania nad rolą statusu społecznego i homofobii przy wykorzystaniu immersyjnej rzeczywistości wirtualnej i pomiaru psychofizjologicznego”

Współpraca w ramach grantów:
2016 – 2018 MNISW/NCN 2015/17/B/HS6/04204, kierownik projektu: dr Robert Balas,
„Dynamika reakcji afektywnych w warunkowaniu ewaluatywnym”
2015 – 2018 MNISW/NCN 2014/15/D/HS6/04816, kierownik projektu: dr Michał Jaśkiewicz, „Psychologiczne i środowiskowe wyznaczniki jakości życia w mieście”
2013 – 2016 MNISW/NCN nr 2012/05/B/HS6/03630, kierownik projektu: dr Grzegorz Pochwatko, „Mediatory reakcji uległości w odpowiedzi na technikę wpływu społecznego “stopa-w-twarz” – badania z wykorzystaniem pomiarów psychofizjologicznych realizowanych wśrodowiskach wirtualnych”
2013 – 2016 NCBiR Pol-Nor/202343/62, kierownik projektu: dr Kuba Kryś,
“Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality – Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families”

INNE

Obecna współpraca międzynarodowa:
– współpraca z prof. Melem Slaterem (University of Barcelona, Experimental Virtual Environments for Neuroscience and Technology, Barcelona, Spain)
– współpraca z prof. Marią Sanchez-Vives (August Pi & Sunyer Biomedical Research Institute, Barcelona, Spain)

Stypendia:
– 2016-2017 Stypendium doktorskie Etiuda, NCN
w tym pobyt w EventLab na Universytecie w Barcelonie
“Mechanizmy działania efektu dotyku Midasa u mężczyzn.”

Granty krajowe:
2015 – 2017 Grant Preludium, NCN
“Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników neurofizjologicznych i neuropsychologicznych.”

Granty dla doktorantów i młodych pracowników naukowych, IPPAN:
– 2017-2018 – “Poznawcze konsekwencje ucieleśnienia dziecka poprzez dotyk afektywny”, Event Lab, University of Barcelona
– 2016-2017 – “Zmiana podstaw wobec globalnego ocieplenia w rzeczywistości wirtualnej”, Event Lab, University of Barcelona
– 2014 –2015 “Dotyk, homofobia, i dystans personalny”