prof. dr hab. Urszula Jakubowska

Jednostka: Pracownia Psychologii Politycznej

Stanowisko: emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Psychologii PAN

Zainteresowania naukowe