dr Katarzyna Hamer

Jednostka: Pracownia Psychologii Politycznej

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania naukowe
 • psychologiczne podłoże szerokich identyfikacji społecznych oraz ich społeczne konsekwencje,

  Główne zainteresowania badawcze w tym obszarze dotyczą szerokich identyfikacji społecznych, takich jak np. identyfikacja europejska czy ogólnoludzka. Celem prowadzonych badań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie właściwości psychologiczne wpływają na fakt, że u niektórych ludzi tożsamość społeczna rozwija się bardzo szeroko i osoby te identyfikują się nie tylko np. z rodziną i społecznością lokalną, ale czują się związane także z mieszkańcami Unii Europejskiej a nawet ludźmi na całym świecie, a u innych identyfikacje społeczne ograniczone są głównie do wąskich grup identyfikacji. Poszukiwania psychologicznego podłoża szerokich tożsamości obejmują właściwości poznawcze, osobowościowe i socjo-demograficzne.

  W ramach prac badawczych prowadzone są też m.in. badania eksperymentalne mające weryfikować sytuacyjne uwarunkowania szerokich tożsamości społecznych. Badania obejmują także poszukiwanie społecznych konsekwencji szerokich identyfikacji społecznych dla aktywności społecznej, stereotypów i uprzedzeń, orientacji na prawa człowieka i innych.

  Aktualnie prowadzone są badania międzynarodowe w ramach grantu HARMONIA ID 264796 przyznanego dr K. Hamer przez NCN w 2015 roku, obejmujące współpracę z uniwersytetami w USA i Meksyku.

 • stosunek do symboli religijnych w przestrzeni publicznej (rola właściwości psychologicznych),
 • wybaczanie międzygrupowe (predyktory, rola szerokich identyfikacji społecznych),
 • pozostałe zainteresowania badawcze poruszane w pracach magisterskiej, doktorskiej i publikacjach obejmowały także: podejmowanie decyzji i przeddecyzyjne zniekształcanie informacji; prawdopodobieństwo i metody jego komunikowania; sposoby wywierania wpływu, a także: wiarygodność naocznych świadków, powody kłamania, kulturowe zaburzenia psychiczne, osobowość wieloraka i inne.
PUBLIKACJE NAUKOWE
 • Hamer, K. (w druku). Identification with all humanity and its psychological background. W: M. Klicperova-Baker (red.) Humanism and Democracy across Borders of Countries and Disciplines, San Diego: Montezuma Publishing, San Diego State University.
 • McFarland, S., Hackett, J., Hamer, K., Katzarska-Miller, I., Malsch, A., Reese, G., & Reysen, S. (2019). Global Human Identification and Citizenship: A Review of Psychological Studies. Advances in Political Psychology. 40 (Sup.1). 141-171. https://doi.org/10.1111/pops.12572
 • Katarzyna Hamer, Sam McFarland, Marta Penczek (2019). What lies beneath? Predictors of identification with all humanity. Personality and Individual Differences. 141. 258-267. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.12.019
 • Hamer Katarzyna, Sam McFarland, Barbara Czarnecka, Agnieszka Golińska, Lilliana Manrique Cadena, Magdalena Łużniak-Piecha, Tomasz Jułkowski (2018). What is an "ethnic group" in ordinary people’s eyes? Different ways of understanding it among American, British, Mexican and Polish respondents. Cross-Cultural Research, 53, 1-45. https://doi.org/10.1177/1069397118816939
 • Hamer, K., Penczek, M., & Bilewicz, M. (2018) Between universalistic and defensive forms of group attachment. The indirect effects of national identification on intergroup forgiveness. Personality and Individual Differences.131, 15–20. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.03.052
 • Hamer K., Penczek, M., & Bilewicz M. (2017). " Humanum ignoscere est”. The relationships of national and supranational identifications with intergroup forgiveness. Personality and Individual Differences, 105, 257-263. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.09.058.
 • Hamer, K., McFarland, S., Łużniak-Piecha, M., & Golińska, A. (2017). Multiple social identifications and their relation to life satisfaction, physical well-being and feeling of discrimination in the cross-cultural context. Fides et Ratio 4(32), 396-419.
 • Hamer, K., & Penczek, M. (2016). Wybaczenie międzygrupowe a szerokie identyfikacje społeczne. Fides et Ratio, 2, 112-127
 • McFarland, S., & Hamer, K. (2016). Rafał Lemkin: jak ludobójstwo zostało uznane za zbrodnię. Civitas et Lex. 69-85.
 • Radkiewicz, P., Skarżyńska, K., & Hamer, K. (2013). The influence of the Big Two: The perception of people in relation to negativistic beliefs about the social world. Social Psychology, 44, 75-83. http://dx.doi.org/10.1027/1864-9335/a000146
 • Hamer, K. (2012). Identyfikacje społeczne a płeć biologiczna i psychologiczna. W: A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka, P. Pawlicka (red.). Podróże między kobiecością a męskością (pp. 17-38). Kraków: Impuls.
 • Hamer, K. (2011). Social identifications with big groups and communities and subjective well-being in Poland. Romanian Sociology Journal [Sociologie Românească], 9, 88-109.
 • Hamer, K., & Gutowski, J. (2009). Social identifications and pro-social activity in Poland. W: S. Scuzzarello, C. Kinnvall, K. Monroe (red.) On behalf of others: the psychology of care in a global world. (pp. 163-183), Oxford University Press.
 • Hamer, K. (2009). Polacy w ciągu dekady zmiany systemowej, W: P. Radkiewicz, R. Siemieńska (red.). Społeczeństwo w czasach zmiany: badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992-2009 (pp. 86-105), Warszawa: ISS.
 • Hamer, K. (2009). Tożsamości społeczne Polaków w dobie globalizacji i transformacji systemowej, w: J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki (red.) Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej (pp. 153-169). Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Hamer-Gutowska, K. (2007). Co to znaczy MY we współczesnej Polsce? w: U. Jakubowska, K. Skarzyńska, J. Wasilewski (red). Konflikty polityczne: przejawy, źródła i metody rozwiązywania (pp. 249-270). Wydawnictwo Academica.
 • INNE INFORMACJE
  Przynależność do polskich i międzynarodowych organizacji
  • European Association of Social Psychology (EASP),
  • International Society of Political Psychology (ISPP),
  • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS).
  Nagrody

  2013 – nagroda publiczności za najlepszy poster, doroczny zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS), Kraków; poster: Stosunek do symboli religijnych w przestrzeni publicznej, współautorzy: K. Rybak, K. Witecka, A. Zając, J. Zięcina.

  2007 - nagroda za najlepsze wystąpienie konferencyjne, konferencja WSFiZ Medycyna i Psychologia, Warszawa; prezentacja: Sposoby komunikowania prawdopodobieństwa genetycznego przez lekarzy; współautor: J. Gutowski.

  2005 - nagroda za najlepszy poster, doroczna konferencja The International Association for Research in Economic Psychology (IAREP), Praga; poster: Communicating and understanding information about the probability of a genetic disease, współautorzy: J. Gutowski, B. Demidowicz, T. Tyszka.

  1998/99 – nagroda Fundacji A.&T. Ginsbergów dla najlepszych studentów (roczny grant).