Jednostka: Pracownia Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych

Stanowisko: kierownik pracowni, profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe
  • kulturowe uwarunkowania procesów psychicznych,
  • konstrukty Ja i ich rola w determinowaniu dobrostanu psychicznego w różnych kulturach,
  • strategie radzenia sobie ze stresem w kulturach kolektywistycznych i indywidualistycznych,
  • tożsamość społeczna i osobista,
  • stereotypy społeczne,
  • psychologia płci, przemoc w bliskich związkach,
  • metodologia badań międzykulturowych.
PUBLIKACJE

Lista publikacji dostępna na profilu Research Gate dr hab. Anny Kwiatkowskiej (kliknij tutaj).

DYDAKTYKA IP PAN

Przedmiot „Psychologia kulturowa” dla słuchaczy studiów doktoranckich IP PAN.