dr Krzysztof Hanusz

dr Krzysztof Hanusz

Jednostka: Pracownia Psycholingwistyki i Psychologii Poznawczej

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania naukowe