dr hab. Łukasz Okruszek

Jednostka: Pracownia Neuronauki Poznawczej

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania naukowe
 • poznanie społeczne
 • schizofrenia
 • nieinwazyjna stymulacja mózgu
KARIERA NAUKOWA

2016... Adiunkt, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

10-11.2016 Visiting Researcher, The Green Laboratory, University of California, Los Angeles

02.-08.2016 Visiting PhD Student, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London

2012-2016 Doktor nauk społecznych; Stacjonarne studia doktoranckie, Katedra Neuropsychologii, Wydział Psychologii Uniwersytu Warszawskiego

2006-2012 Psychologia; Stacjonarne jednolite studia magisterskie, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

2005-2010 Matematyka; Stacjonarne jednolite studia magisterskie, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

PUBLIKACJE
 • Okruszek, Ł., Bala, A., Wordecha, M., Jarkiewicz, M., Wysokiński, A., Szczepocka, E., Piejka, A., Zaborowska, O., Szantroch, M., Rysz, A., Marchel, A. (2017). Social cognition in neuropsychiatric populations: a comparison of mind reading abilities in schizophrenia and mesial temporal lobe epilepsy. Scientific Reports, doi:10.1038/s41598-017-00565-2
 • Okruszek, Ł., Pilecka, I. (2017). Biological motion processing in schizophrenia – systematic review and meta-analysis. Schizophrenia Research, doi: 10.1016/j.schres.2017.03.013
 • Okruszek, Ł., Dolan, K., Lawrence, M., Cella, M. (2016). The beat of social cognition: Exploring the role of heart rate variability as marker of mentalizing abilities. Social Neuroscience, doi:10.1080/17470919.2016.1244113
 • Okruszek, Ł., Wichniak, A., Jarkiewicz, M., Schudy, A., Gola, M., Jednoróg, K., Marchewka, A., Łojek, E. (2016). Social and nonsocial affective processing in schizophrenia – An ERP study. International Journal of Psychophysiology, 107, 54-62.
 • Manera, V., Iani, F., Bourgeois, J., Haman, M., Okruszek, Ł., Rivera, S., Robert, P., Schilbach, L., Sievers, E., Verfaillie, K., Vogeley, K., von der Lühe, T., Willems, S., Becchio, C. (2015). The multilingual CID-5: A new tool to study the perception of communicative interactions in different languages. Frontiers in Psychology, doi: 10.3389/fpsyg.2015.01724
 • Okruszek, Ł., Haman, M., Kalinowski, K., Talarowska, M., Becchio, C., Manera, V. (2015). Impaired Recognition of Communicative Interactions from Biological Motion in Schizophrenia. PLOSone, doi: 10.1371/journal.pone.0116793
 • Okruszek, Ł., Talarowska, M., Schudy, A., Skrodzka, M. (2014). Facial emotion recogntion in patients with recurrent depressive disorder and patients with schizophrenia. Polski Merkuriusz Lekarski, 37, 99-103.
 • Okruszek, Ł. Jernajczyk, W., Wierzbicka, A., Waliniowska, E., Jakubczyk, T., Jarema, M., Wichniak, A. (2014). Daytime sleepiness and EEG abnormalities in patients treated with second generation antipsychotic agents. Pharmacological Reports, 66, 6, 1077-1082.
 • Wichniak, A., Jarkiewicz, M., Okruszek, Ł., Wierzbicka, A., Holka-Pokorska, J., Rybakowski, J.K. (2014). Low Risk for Switch to Mania during Treatment with Sleep Promoting Antidepressants. Pharmacopsychiatry, doi:10.1055/s-0034-1396802.
 • Okruszek, Ł., Rutkowska, A. (2013). Planning disorders in men with schizophrenia and in men with localized frontal lobe lesions. Polish Psychiatry, 47, 5, 921-931.
 • Okruszek, Ł., Rutkowska, A., Wilińska, J. (2013). Clustering and switching strategies during the semantic fluency task in men with frontal lobe lesions and in men with schizophrenia. Psychology of Language and Communication, 17, 93-100.
 • Okruszek, Ł., Kalinowski, K., Talarowska, M. (2013). Religiosity as a symptom of selected neuropsychiatric disorders, Medical Science and Technology, 54, 136-140.
 • Okruszek, Ł., Rutkowska, A. (2013). Stroop Test Performance in men with schizophrenia and in men with frontal lobe lesions. Polish Psychological Forum, 18, 215-225.
 • Okruszek, Ł., Rutkowska, A. (2013). Neuropsychological Assessment of Executive Dysfunction in Men with Schizophrenia. Medical Science and Technology, 54, 60-64.
INNE INFORMACJE
Doświadczenie dydaktyczne: Przygotowanie i prowadzenie autorskich seminariów fakultatywnych dla studentów Psychologii UW:
 • “Schizofrenia – przegląd zagadnień wartych przemyślenia” (semestr zimowy 2015/16 – 2 grupy; semestr zimowy 2014/15 – 4 grupy; łącznie 180 godzin dydaktycznych)
 • “Neuropsycholog w klinice psychiatrii” (semestr letni 2014/15 – 2 grupy; semestr letni 2013/14 – 4 grupy; semestr zimowy 2013/14 – 4 grupy; łącznie 300 godzin dydaktycznych)
 • “Czy neuroekonomia zrewolucjonizuje psychiatrię?” (semestr letni 2013/14 – 4 grupy; łącznie 120 godzin dydaktycznych)
 • “Wielkie mity psychologii popularnej” (semestr letni 2014/15 – 3 grupy; łącznie 90 godzin dydaktycznych)
 • "Czy piękno leży w oku patrzącego?” (semestr zimowy 2014/15 – 4 grupy; łącznie 60 godzin dydaktycznych)
Prowadzenie kursów specjalizacyjnych z zakresu neuropsychologii klinicznej:
 • specjalizacja "Neuropsychologia kliniczna" dla Psychologii UW („Współczesna neuropsychologia – wybrane zagadnienia” semestr zimowy 2014/15 – 2 grupy; 60 godzin)
 • specjalizacja "Neuropsychology and Neuroscience" na Warsaw International Studies in Psychology („Neuropsychiatry” semestr zimowy 2015/16 – 1 grupa; 30 godzin)
Prowadzenie zajęć obligatoryjnych dla studentów Psychologii UW:
 • „Umiejętności akademickie" (semestr zimowy 2013/14 – 2 grupy; semestr zimowy 2014/15 – 1 grupa; łącznie 90 godzin)

Współautorstwo oraz prowadzenie program edukacyjnego dla łódzkich liceów we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi („Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego u młodzieży”; pozytywna opinia Agencji Ocenty Technologii Medycznych nr 180/2013)

Opieka naukowa:
 • opiekun pracowni w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia z Kognitywistyki na Wydziale Psychologii UW (Pracownia Badawcza Neuronauki Klinicznej)
 • opiekun 5 prac rocznych empirycznych studentów Wydziału Psychologii UW
Doświadczenie kliniczne:
 • 2012-2013 Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym, USK im. WAM - Centralny Szpital Weteranów – wolontariat badawczo-kliniczny z zakresu neuropsychologii klinicznej
 • 2012-2012 Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny, Oddział Zaburzeń Afektywnych, Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi – staż w zakresie psychologii klinicznej
 • 10.2010-05.2011 Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, I Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – staż w zakresie psychologii klinicznej
 • 12.2009-06.2010 SPZOZ im. Babińskiego, Łódź - staż w zakresie psychologii klinicznej i terapii uzależnień
 • 02.2010-07.2010 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź – współpraca.
Projekty badawcze:
 • 2015 – kierownik projektu „Etiuda” (2015/16/T/HS6/00336); Narodowe Centrum Nauki; Polska (111 576 PLN)
 • 2014; 2015 – Działalność Statutowa Młodych; Wydział Psychologii UW (16 300 PLN)
 • 2013 – kierownik projektu „Preludium” (2013/09/N/HS6/02612); Narodowe Centrum Nauki; Polska (99 400 PLN)
Stypendia, wyróżnienia i nagrody:
 • 2016 – Stypendium START Fundacji Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców
 • 2016 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia
 • 2015 – “Starszy brat w wiedzy” - nagroda studentów Wydziału Psychologii UW za najlepsze zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktoranta
 • 2015 - Wyróżnienie Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii za najlepszą publikację naukową w dziedzinie Psychiatria za publikację "Electroencephalographic theta activity and cognition in schizophrenia: Preliminary results"
 • 2013-2016 - stypendium doktoranckie Uniwersytetu Warszawskiego (2013/14, 2014/15, 2015/16)
 • 2013-2016 - Stypendium dla Najlepszych Doktorantów UW (2013/14, 2014/15, 2015/16)
 • 2007 – stypendium GE Foundation Scholar-Leaders Program (3 000 USD)
Kursy i warsztaty:
 • 09.2016 - Functional Connectivity Internal Workshop, Pracownia Obrazowania Mózgu IBD PAN, Warszawa, Polska
 • 09.2016 - Transcranial Magnetic and Electrical Stimulation, Universitatsmedizin Gottingen, Gettynga, Niemcy
 • 08.2016 - MAGSTIM Neurostim Academy, University College London, Londyn, Wielka Brytania
 • 11.2015 - Introduction to Transcranial Direct Current Stimulation in Neuropsychiatric Research, Harvard Medical School, Cambridge, USA
 • 09.2015 - Twentieth EEGLAB Workshop, Univesity of Sheffield, Sheffield, Wielka Brytania