Pracownia Neuronauki Społecznej Instytutu Psychologii PAN zatrudni doktoranta/-kę