Pracownia Neuronauki Społecznej Instytutu Psychologii PAN poszukuje dwóch osób na stanowisko doktoranta/ doktorantki