Pracownia Neurokognitywistyki Rozwoju

Zespół Pracowni zajmuje się badaniem związków między rozwojem mózgu i poznawczym u niemowląt i małych dzieci. Pierwsze lata życia to okres niezwykle szybkiego rozwoju umiejętności i wiedzy, przy jednoczesnych dramatycznych zmianach struktury i funkcji mózgu. W naszych projektach wykorzystujemy metody eksperymentalne i neuroobrazowanie, aby zrozumieć jak niemowlęta nabywają nowe umiejętności i jak wygląda reorganizacja funkcji mózgu, które leżą u ich podstaw.


Strona Pracowni: babylab.edu.pl


Pracownicy:
dr hab. Przemysław Tomalski, prof. IP PAN
dr David López Pérez
mgr Anna Malinowska-Korczak
mgr Alicja Radkowska
Zuzanna Laudańska