Współpraca Instytutu Psychologii i Instytutu Biologii Doświadczalnej