Strona główna

Doktorat w IP PAN
Badania i rozwój - współpraca
Seminaria naukowe
Prowadzone badania

Aktualności

20

Lis
W Najnowszym wydaniu tygodnika Wprost o temacie pornografii wśród nastolatków z dr hab. Mateuszem Golą rozmawia Agata Jankowska. Artykuł opisuje problemy z jakim zmaga się pierwsze pokolenie Polaków wychowanych z nieograniczonym dostępem do pornografii online.  Jak wpływa to na nich, na ich przyszłość i naturalną seksualność? https://www.wprost.pl/tygodnik/10270598/pokolenie-porno.html

20

Lis
Doktor Yaniv Efrati i dr hab. Mateusz Gola opublikowali w czasopiśmie Journal of Behavioral Addiction artykuł pt. Adolescents’ compulsive sexual behavior: The role of parental competence, parents’ psychopathology, and quality of parent–child communication about sex. Autorzy prezentują wyniki badań z udziałem 275 rodzin (rodzice i nastolatkowie) pokazujące, że dobra komunikacja ...

18

Lis
24 października 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja nt. Nienawiść w relacjach społecznych: przejawy, funkcje, psychologiczne uwarunkowania i zmiana. Instytut Psychologii PAN był współorganizatorem konferencji, obok Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego oraz Wydziału Psychologii UW. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z ...

17

Lis
Doktor Marta Marchlewska wraz ze współpracownikami opublikował w czasopiśmie European Journal of Social Psychology artykuł pt. Too great to act in solidarity: The negative relationship between collective narcissism and solidarity‐based collective action. Zapraszamy do lektury: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejsp.2638 Abstrakt W badaniach analizowano związki między sposobem identyfikowania się z grupami uprzywilejowanymi, a angażowaniem ...

17

Lis
Z dumą informujemy, że dr Ewa Domaradzka-Woropińska oraz dr Marta Marchlewska zdobyły prestiżowe stypendium przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców posiadających wybitny dorobek naukowy. Gratulujemy!

17

Lis
Dr Amadeusz Citlak jest redaktorem i autorem jednego z tekstów w zbiorze pt. Interpretacja tekstu biblijnego. Wokół problemów wspólnoty. Praca zastała opublikowana przez Wydawnictwo Nomos. Książka dostępna jest do zakupu na stronie: https://www.nomos.pl/ksiazki/458-interpretacja-tekstu-biblijnego-wokol-problemow-wspolnoty.html?fbclid=IwAR3eoGml5k3ovVpxROaTqv4tkwXKGR2wPDG1vTKIgvP1Mtpm_Fz0ei_iAPw Abstrakt Temat wspólnoty biblijnej jest jednym z kluczowych zagadnień zarówno biblistyki, jak też historii judaizmu i ...

15

Lis
Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk zorganizowane będą nowe wybory. Informacje na temat przeprowadzenia wyborów do komitetów naukowych PAN na nową kadencję 2020-2023 znajdują się w poniższych plikach: Pismo Dziekana Wydziału I PAN ...

07

Lis
Konferencja naukowa Jak uczyć o różnorodności rodzinnej? – perspektywa interdyscyplinarna 15 listopada 2019, Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala im. Marii Skłodowskiej-Curie nr 123. Tematyka Współczesne zmiany w obrębie życia rodzinnego spowodowały odejście od tradycyjnie rozumianego modelu rodziny nuklearnej i potrzebę włączania w pojęcie rodziny ...

05

Lis
Dr hab. Łukasz Gawęda, wspólnie z zespołem z Centre for Youth Mental Health, The University of Melbourne, Australia (Prof. Barnaby Nelson) opublikował współautorską pracę („The neurophenomenology of early psychosis: An integrative empirical study”) na temat neuropoznawczego modelu zaburzeń poczucia Ja (self-disturbances) w stanach klinicznego ryzyka psychozy. W pracy ...

30

Paź
Izabela Szumska opublikowała w czasopiśmie Consciousness and Cognition artykuł pt. “Does the influence of near-threshold primes depend on the type of task?” W badaniu przeprowadzonym przez mgr Szumską sprawdzane było, jak przetwarzane są bodźce wzrokowe, które nie osiągnęły progu świadomości (zostały zaprezentowane badanym podprogowo). Dodatkowo, za pomocą metody EEG sprawdzane ...

Konferencja
Posterowa


„Psychologia w różnych ujęciach – prace badawcze młodszych pracowników naukowych”


14 maja 2021 r.
Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1

Dane kontaktowe

Instytut Psychologii
Polska Akademia Nauk,
ul. Jaracza 1,
00-378 Warszawa
tel: (22) 583-13-80,
fax:(22) 583-13-81,
e-mail: sekretariat(at)psych.pan.pl