Strona główna

Doktorat w IP PAN
Badania i rozwój - współpraca
Seminaria naukowe
Prowadzone badania

Aktualności

08

Sty
19 grudnia 2019 odbyło się spotkanie pracowników i doktorantów Instytutu Psychologii PAN. Pan Dyrektor dr hab. Robert Balas podsumował mijający rok oraz podziękował pracownikom za ich pracę i znaczące osiągnięcia. Wszyscy mięli okazję do spotkania się i podzielenia wrażeniami na temat kończącego się roku oraz planów na rok ...

04

Sty
Forbes w artykule “Societies That Promote Openness And Tolerance Are Happier, According To New Research” pisze o badaniach dr Kuby Krysia (Pracownia Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych IP PAN) na temat relacji pomiędzy otwartością społeczną a satysfakcją z życia. Zapraszamy do lektury: https://www.forbes.com/sites/traversmark/2020/01/01/societies-that-promote-openness-and-tolerance-are-happier-according-to-new-research/#2533efde1458

18

Gru
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji aplikacji VR do projektu realizowanego przez mgr Anne Schudy pt. Behawioralne i psychofizjologiczne wskaźniki reakcji na stres społeczny i niespołeczny w schizofrenii – badania z użyciem technologii wirtualnej rzeczywistości (Preludium NCN 2018/29/N/HS6/02501) Zapytanie ofertowe ...

09

Gru
Praca autorska Pionke, Gidzger, Nelson i Gawęda pt. „Prevalence, dimensionality and clinical relevance of self‐disturbances and psychotic‐like experiences in Polish young adults: a latent class analysis approach” dotyczy występowania doświadczeń podobnych do objawów psychotycznych oraz anomalii self w populacji osób w wieku 18 – 35 lat nieleczących się z ...

29

Lis
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia badań funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. Badanie prowadzone będzie w ramach projektu NCN nr rej. 2018/31/N/HS6/03757 pt. „Od przetwarzania ruchu biologicznego do teorii umysłu – neuronalne i behawioralne korelaty zaburzeń poznania społecznego u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.” Grant jest realizowany w ...

28

Lis
W najbliższy weekend w Centrum Badawczo-Rozwojowym PJATK w Bytomiu odbędzie się transdyscyplinarny hackathon organizowany we współpracy z Instytutem Goethego. Wydarzenie jest poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom XR (eXtended Reality) do nauki języków obcych, w szczególności języka niemieckiego. Swoim doświadczeniem i wiedzą ekspercką oraz opieką mentorską wesprą ich członkowie międzyinstytucjonalnej grupy badawczej ...

25

Lis
Czym charakteryzują się osoby włączające do grupy własnej ludzi na całym świecie? Jakie psychologiczne właściwości sprawiają, że tak szeroka identyfikacja się rozwija? Jakie społeczne konsekwencje się z nią wiążą? W przeglądowym artykule pt „Global Human Identification and Citizenship: A Review of Psychological Studies” autorzy prezentują wyniki międzynarodowych badań nad ...

20

Lis
Miło nam poinformować, że Profesor Robert Balas zdobył grant w konkursie Opus przyznany przez Narodowe Centrum Nauki na badania w ramach projektu: Rola sądów w nabywaniu i ekspresji postaw w warunkowaniu ewaluatywnym. Bardzo się cieszymy i gratulujemy! https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-11-18-opus17-preludium17   Abstrakt Warunkowanie ewaluatywne (WE) to mechanizm nabywania i modyfikacji preferencji i postaw. Polega na zmianie oceny ...

20

Lis
Profesor Piotr Radkiewicz jest autorem książki pt. Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm. Perspektywa makropsychologiczna. Praca zastała opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN jako nowa pozycja z serii imienia Profesora Tadeusza Tomaszewskiego „Społeczne wyzwania współczesności”. Książka dostępna jest do zakupu na stronie: https://ksiegarnia.pwn.pl/Patriotyzm-etnocentryzm-nacjonalizm.,799189352,p.html   Abstrakt Patriotyzm. Etnocentryzm. Nacjonalizm. Te trzy pojęcia wyznaczają w naukach społecznych kierunki refleksji teoretycznej ...

20

Lis
Chcielibyśmy poinformować, iż opublikowana została właśnie nowa edycja raportu opisującego konsekwencje nadużywania pornografii opracowanego w całości na podstawie wyników badań naukowych. Konsultantem naukowym raportu jest dr hab. Mateusz Gola, a wiele z zawartych w nim badań to praca działającego od 2014 roku w Instytucie Psychologii PAN zespołu naukowego Hiperseksualność.pl https://www.pap.pl/centrum-prasowe/544331%2Ckonsekwencje-korzystania-z-pornografii-przez-pryzmat-badan-naukowych-nowa

Konferencja
Posterowa


„Psychologia w różnych ujęciach – prace badawcze młodszych pracowników naukowych”


14 maja 2021 r.
Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1

Dane kontaktowe

Instytut Psychologii
Polska Akademia Nauk,
ul. Jaracza 1,
00-378 Warszawa
tel: (22) 583-13-80,
fax:(22) 583-13-81,
e-mail: sekretariat(at)psych.pan.pl