Strona główna

Doktorat w IP PAN
Badania i rozwój - współpraca
Seminaria naukowe
Prowadzone badania

Aktualności

10

Paź
Uzyskanie kategorii A w ocenie parametrycznej za lata 2009-2012 Instytut Psychologii PAN uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej za lata 2009-2012 (komunikat MNiSW z 30 września 2013r.). Warto podkreślić, że jednostki Polskiej Akademii Nauk okazały sią najlepsze w tej ocenie w porównaniu z jednostkami uczelnianymi i badawczymi, o czym informuje ...

25

Mar
W dniu 22 marca 2013r. na wniosek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN dyrektor Instytutu Psychologii PAN prof. Urszula Jakubowska powołała czteroletnie, niestacjonarne, odpłatne studia doktoranckie. Rekrutacja na rok akademicki 2015/16 rozpoczęła się 1 marca 2015 r.

Konferencja
Posterowa


„Psychologia w różnych ujęciach – prace badawcze młodszych pracowników naukowych”


14 maja 2021 r.
Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1

Dane kontaktowe

Instytut Psychologii
Polska Akademia Nauk,
ul. Jaracza 1,
00-378 Warszawa
tel: (22) 583-13-80,
fax:(22) 583-13-81,
e-mail: sekretariat(at)psych.pan.pl