Ogłoszono nowe konkursy na stanowiska badawcze w Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej IP PAN