Nowy tom w ramach serii „Społeczne Wyzwania Współczesności”