Ogłoszono nowe konkursy na stanowiska badawcze w Laboratorium Poznania Politycznego IP PAN