Nowa współautorska publikacja profesora Mateusza Goli w czasopiśmie Journal of Abnormal Psychology