Nowa współautorska publikacja dr hab. Łukasza Gawędy, Prof. IP PAN, w Psychiatrii Polskiej