Nowa publikacja dr Katarzyny Hamer i współpracowników na temat koncepcji identyfikacji z całą ludzkością