Mgr Małgorzata Krawczyk laureatką grantu w konkursie Preludium NCN