Materiał Laboratorium Poznania Politycznego IP PAN na temat stosunku Polek i Polaków do kryzysu klimatycznego