Małgorzata Draps laureatką programu im. Iwanowskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej