Laboratorium Psychologii Zwierząt

Laboratorium Psychologii Zwierząt

Laboratorium Psychologii Zwierząt IP PAN prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie behawioru zwierząt. Ponadto do zadań Laboratorium należy prowadzenie szkoleń, wydawanie opinii konsultacyjnych, opiniowanie projektów w zakresie badań na zwierzętach oraz doradztwo w obszarze dobrostanu zwierząt.
Laboratorium dysponuje profesjonalnym, standaryzowanym sprzętem do prowadzenia testów behawioralnych oraz aparaturą do rejestracji zachowania zwierząt (w tym wokalizacji ultradźwiękowej). Pracownicy Laboratorium posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań na zwierzętach oraz opieki nad zwierzętami laboratoryjnymi.
W Laboratorium Psychologii Zwierząt utrzymywane są szczury laboratoryjne (Rattus norvegicus).
Kierownik laboratorium: dr Klaudia Modlińska. Kontakt: kmodlinska@psych.pan.pl.