Inauguracja roku akademickiego na Studiach Doktoranckich