Druga część raportu Psychologia a koronawirus – autorstwa dr Katarzyny Hamer (IPPAN), dr Marii Baran (SWPS) i dr Marty Marchlewskiej (IPPAN)