Dr Marta Marchlewska współautorką dwóch rozdziałów w książce pt. Poczucie kontroli i niepewność pod redakcją Mirosława Kofty i Anny M. Rędzio