Dr Ewa Domaradzka-Woropińska oraz dr Marta Marchlewska laureatkami stypendium dla wybitnych młodych naukowców!