Dr Amadeusz Citlak laureatem grantu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka – wsparcie monografii naukowych